Call for Applications

Written by Secretariat on .

ERTF is loking for Roma women candidates from Romania who are interested to take part in the Project "MAKING ROMA WOMEN’S VOICES AND VOTES COUNT".

Lansare cerere de aplicații

Poziția: Punct Național de Contact
Femei Rome din România
Data limită: 29 iunie 2015

Forumul European al Romilor si Nomazilor (ERTF), Rețeaua Internațională a Femeilor Rome (IRWN) și Phenjalipe – Rețeaua informală a femeilor rome împreună Institutul National Democrat (IND) lansează o cerere de aplicații pentru femeile rome din România pentru a deveni Punct Național de Contact în cadrul proiectului Vocile si voturile femeilor rome contează, implementat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei.

ARGUMENTE
Participarea deplină și echitabilă a femeilor în viața publică este esențială pentru construirea și susținerea unei democrații puternice și vibrante. Există dovezi conform cărora, pe măsură ce cât mai multe femei sunt alese în funcție, există și o creștere corolară în elaborarea politicilor care pune accentul pe calitatea vieții și reflectă prioritățile familiilor, femeilor, și ale minorităților etnice și rasiale. Din cauza sexului și a statutului lor social și economic scăzut, femeile rome rămân unul dintre grupurile cele mai marginalizate din Europa. Ele sunt slab reprezentate în organismele politice naționale și locale din Europa, și sunt excluse din procesul politic. Actualul proces de participare politică în Europa reprezintă o oportunitate unică pentru femeile rome să fie parte a proceselor decizionale și să joace un rol-cheie în îmbunătățirea situației femeilor rome, să integreze și să împuternicească comunitățile și in sprijinirea democrației.

Proiectul-pilot își propune să sprijine rolul femeilor rome în participarea lor politică la nivel local, național și european și pentru a le îmbunătăți capacitatea de a se angaja în activități politice și de advocacy eficiente în ceea ce privește egalitatea de gen, dar și participarea activă și împuternicirea femeilor și a comunităților de romi în general. Țările vizate în cadrul proiectului sunt Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, România și Suedia.

PROIECTUL IN ROMANIA
Proiectul-pilot se concentrează în principal pe creșterea eficienței activităților de advocacy cu reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, judeţene şi naţionale, ai partidelor politice etc. și are în vedere sprijinirea femeilor rome in achizitionarea instrumentelor și crearea premiselor necesare pentru a participa cu succes la toate aspectele procesului politic. În acest scop, până la 15 femei rome vor fi recrutate din rândul comunității de romi din România.

Femeile Rome puncte de contact vor lua parte la următoarele acţiuni:
• Două formări la nivel naţional;
• Definirea unei strategii comune de lucru;
• Vor juca un rol cheie în cadrul proiectului la nivel local / național și vor fi responsabile de stabilirea și menținerea de contacte cu partidele politice naționale, comunitatea de romi și romi și ne-romi,ONG-uri;
• Crearea unui manual cu privire la dezvoltarea de strategii pentru consolidarea abilităților femeilor rome de a participa la procesele locale;
• Ca un follow-up la proiect și pe baza manualului, vor participa la organizarea unor cursuri de formare care s-ar concentra pe probleme de bază, cum ar fi de conștientizarea drepturilor, sursa fondurilor bugetelor locale locale precum şi exemple de violarea drepturilor omului din ţările participante şi soluţionarea acestora.

O primă formare în România va avea loc în perioada 10-11 iulie 2015 în parteneriat cu Institutul Național Democrat. Participantele vor sosi in data de 9 iulie seara si vor pleca in data de 11 iulie, la pranz. Mai multe detalii despre această formare vor fi transmise odată cu selectarea participantelor.

PROFILUL SOLICITANTELOR:
• Experiență relevantă în cel puțin două din următoarele domenii:
o dezvoltarea comunitară;
o participarea politică;
o munca cu comunitățile de romi și ONG-uri de cel puțin trei ani;
o Lucru cu autoritățile locale și / sau partidelor politice și / sau alternativ membru al consiliilor locale sau partidelor politice;
o campanii de advocacy;
• Competențe informatice standard în aplicații de birou (utilizare calculator si internet, procesare de text);
• Abilități interpersonale bune; capacitatea de a recunoaște și de a răspunde adecvat la idei, interese și preocupări ale altora;
• Abilitatea de a stabili și întreține relații de lucru cu persoane într-un mediu multi-etnic, cultural cu sensibilitate și respect pentru diversitate;
• Trebuie să fie cetățean român și să locuiască pe teritoriul României;
• Flexibilitate pentru a călători după cum este necesar.

Data limită:
Persoanele eligibile care doresc să facă parte din acest proiect și sunt disponibile pentru a participa la formarea din 10-11 iulie 2015, pot trimite aplicațiile prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nu mai târziu de 29 iunie 2015, cu următoarele documente:
• formularul de aplicație
• Curriculum vitae (CV)
• scurtă scrisoare/e-mail de motivație

NB: Această poziție nu este remunerată, toate activițățile sunt desfășurate pe bază de voluntariat. Costurile de participare la formări sunt acoperite de organizatori.

Application form      Call for Applications